دفتر عقد ودفتر ازدواج اسپرلوس(پیوند ماندگار)، شیکترین محضر عقد تهران،

انتخاب زوج هایی است که به دنبال برگزاری یک مراسم لاکچری و درجه یک هستند.