محضر-عقد-محضر-عقد-اسپرلوس

محضر عقد

برگزاری مراسم مربوط به عقد و نامزدی و انجام جشن ها و تشریفات آن، از رسوم و آداب قدیمی ما ... ادامه مطلب