سفره عقد.

توضیحات سفره عقد.

مهریه به چه معناست؟

مهریه یا صداق در لغت به معنی، هدیه است.

در سنت اسلام مهریه هدیه ای است که داماد به عروس میدهد تا مهر و محبت خود را اثبات کند.

این هدیه الزاما پول یا سکه نیست.

در واقع رسول خدا هیچ حدی را برای مهریه تعیین نکرده است و بسته به دارایی ها که داماد دارد میزان مهریه را تعیین میشود.

مهریه در قرآن

کلمه ی مهر عینا در قران کریم اشاره نشده است.

در قران مهر به عنوان صدقات یاد شده است.

و کلمه  مهر در ایات دیگر با اجور مهر یا اطلاق مهر امده است .

اطلاق مهر عموما در مورد متعه و ازدواج با کنیزان است .

اما کلمه ی دیگری نیز که به جای مهر به کار می رود صداق ، به فتح اول یا کسر اول است که آن را نیز این گونه تعریف کرده اند که:مالی است که مرد در عقد ازدواج به زن می دهد .

و آیه ی چهارم سوره ی نساء به آن اشاره دارد:«آتوا النساء صدقاتهن نحلة »

صدقه، به ضم دال، از ماده ای صدق است و بر آن جهت به مهر صداق گفته یا صدقه گفته می شود که نشانه ی راستین بودن علاقه ی مرد است.

بعضی از مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند .

مهر علاوه بر صداق و اجرت، فریضه نیز نامیده می شود .

کلام قرآن مجید عینا این است:«و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم .»

اما کلمه نحله در سوره ی مبارکه ی نساء آیه ی ۴ کاملا تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و عطیه و هدیه ندارد.

انواع مهریه:

مَهرُ المُسَمّی در عنوان مهریه چیست؟

میزان مهریه ای که زوجین قبل از انعقاد خطبه ی محرمیت با یکدیگر توافق میکنند را مهر المسمی میگویند.

شرایط مهر المسمی

  • ارزش مالی و اقتصادی داشته باشد
  • قابلیت تملک و نقل و انتقال داشته باشد
  • میزان آن مشخص و معلوم باشد
  • صریح و معین باشد
  • مشروع و از نظر غقلی منطقی باشد
  • مرد توانایی پرداختش را داشته باشد
  • تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است.
    ولی طبق روایات مستحب است که مهرالسّنه ملاک قرار گیرد.

مهر المثل:

زمانی که موقع عقد دائم در مورد مهریه صحبت نشده باشد  یا مهریه ای که تعیین شده باطل باشد ( یکی از طرفین مخالف باشد) ولی زوجین عمل نکاح را انجام داده باشند .

در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند خانواده، تحصیلات، سن، شغل و یزهایی شبیه آن مهریه ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می گردد که به این نوع مهریه، مَهرُالمِثل می گویند یعنی مهریه ای معادل زنانی که همانند عروس هستند.

مهر السنه:

مقدار آن ۵/۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک است.

مهر المتعه:

مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

مفوضه البضع:

زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

مفوضه المهر: 

زوجه را در نکاح دائم (که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند).ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید