متعه چیست؟

متعه یا ازدواج موقت، عقدی است که در مدت زمانی معلوم با مهریه ای تعیین شده بین مرد و زن خوانده میشود.

به متعه ازدواج منقطع نیز میگوند بدین معنا که دائمی نبوده و پس از مدتی تمام میشود.

زمان عقد بین زوجین از چند ساعت تا چند سال و مهر نیز از هزار تومان به بالا معین میشود.

در این نوع ازدواج طلاق وجود ندارد. هر زمانی که عقد زوجین تمام شد آن دو به یکدیگر نا محرم میشوند.

متعه از نظر اهل سنت اباضیه و زیدیان حرام است اما از نظر شیعیان مشروع است.

 امکان تمدید عقد وجود دارد و زوجین میتوانند پس اتمام مدت زمان تعیین شده  مجددا خطبه  عقد را بخوانند.

چگونه متعه را میخوانند؟

الزاما عاقد نباید شخص سومی باد و خود زن ومرد میتوانند خطبه عقد را بین یکدیگر جاری کنند به این صورت که:

خانم بگوید:  «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم»

سپس اقا بگوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

زمان متعه:

 زمان متعه اگر مقداری زیاد مثلا نود و نه سال تعیین شود، بعضیها آن را باطل می دانند.

بعضیها هم می فرمودند تبدیل به دائم می شود و عده ای هم می گویند صحیح است چون ممکن است مدت را ببخشد.

اما در مورد حداقل زمان متعه؛ باید به حدی باشد که یک لذت جنسی در آن تصور شود.

چنانچه‌ در ازدواج‌ موقت‌(صیغه موقت)، مدت‌ ذکر شود اما اول‌ و آخر آن‌ معین‌ نشود.

مانند اینکه‌ مردی‌ زنی‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود دربیاورد به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ اما معلوم‌ نکند که‌ آغاز یک‌ سال‌ از چه‌ وقت‌ است‌، بیان‌ شده‌ که‌ ابتداء آن‌ از زمان‌ عقد محسوب‌ می‌گردد.

زیرا اطلاق‌ عقد اقتضاء دارد که‌ مدت‌ بلافاصله‌ شروع‌ شود.

اما برخی‌ دیگر از حقوق‌دانان‌ اظهار می‌دارند “آغاز مدت‌ ازدواج‌ موقت‌، باید پیوسته‌ به‌ زمان‌ انعقاد عقد باشد و نباید جدای‌ از آن‌ باشد و به‌ نظر می‌رسد نظر اخیر صحیح‌ تر باشد.ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید