مهریه از شرایط اصلی ازدواج است و در شرایط عقد داماد موظف به پرداخت مهریه است.

اما از آن جهت که درصد طلاق در کشور ما به طور تاثر برانگیزی رو به رشد است.

بیشتر جوانان به خصوص خانم ها ترس از جدایی دارند.

از این رو تمایل دارند که مهر را به گونه ای تعیین کنند که ترس از پرداخت مهریه تعهد را در زندگیشان به ارمغان اورد.

یکی از عجیب ترین مهریه ها مواردی که در سال ۱۳۸۶ بسیار سر و صدا به پا کرده بود.

ماجرای عجیب زنی بود که به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق کرد و خواستار مهریه اش که ۱ کیلو بال مگس بود شده بود.

یکی دیگر از عجیب ترین مهریه ها که در دادگاه به آن اشاراه شده بود ۲ چشم داماد بود.

درواقع خانم از ترس جدایی به خاطر خاطره ی تلخی که از جدایی خواهرش داشت.

بدون اطلاع والدین همراه همسر محترم به دفتر ثبت رفته بودند و به مهریه ۲ چشم داماد را نیز اضافه کردند.

 

پرداخت چنین مهریه هایی امکان پذیر است؟

خیر، همانطور که در فقه و قانون آمده است، مهریه باید ارزش مادی و اقتصادی داشته باشد.

درموارد بالا چشم داماد یا بال مگس زمانی ارزش دارد که در جسم آنها باشد و به تنهایی آن فاقد ارزش مالی است.

به همین خاطر دادگاه دستور پرداخت این مهریه های عجیب و غریب را صادر نمیکند.ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید