شیربها چیست؟

شیربها در اصل معنی متفاوتی با آن چیزی که ما میدانیم دارد.

یکی از وظایف اصل تأمین خوراک خانواده است.

زن یا دایه در ۲ سالی که به کودک شیر می‌دهند، درواقع مرد دیگر مسئولیت تأمین غذای بچه را ندارد و بر عهده‌ی دایه یا مادر کودک گذاشته‌شده است.

ازآن‌جهت مقدار پولی را تعیین می‌کنند که جهت هزینه‌ی تأمین غذای فرزند به مادر یا دایه پرداخت شود.

باگذشت سال‌ها و تغییر رسوم در طی زمان این رسم به شکل و شمایل امروزی تغییر کرده است.

معنی شیربها در لغت‌نامه دهخدا:

شیربها. [ ب َ ] (اِ مرکب ) بهای شیر و قیمت شیر. || انعامی که پس از بازگرفتن کودک از شیر به دایهٔ وی می‌دهند. (ناظم الاطباء). || مزد دایگی و شیر که به کودک دهند : موسی را به وی [ به مادر موسی ] دادند [ فرعون و زنش ] و اقرار کردند که هرماهی دویست دینار شیربها به او بدهند. (قصص‌الانبیاء). || آنچه از قماش و زر و گوهر و سیم که در هنگام عروسی از خانهٔ داماد به خانهٔ عروس فرستند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (از انجمن آرا) (از غیاث ) (از برهان ). پول نقدی که خانوادهٔ عروس از داماد گیرد.

شیربها در عصر امروز:

در برخی مناطق بین خانواده‌ها، مرسوم است که هنگام خواستگاری و ازدواج، شوهر، علاوه بر مهریه‌ای که براى زن معین‌شده، موظف به پرداخت مالى براى والدین زن می‌شود، که آن را « شیربها » می‌گویند. البته که از شیربها برای کمک‌هزینه خرید جهیزیه عروس استفاده می‌شود.

گرچه ازنظر دینی هیچ‌گونه مشروعیتی ندرد.

اما طبق نظر مراجع، چنانچه این مسئله با رضایت طرفین بوده یعنی که داماد با میل خود و نه با زور به والدین عروس شیربها بپردازد و یا در قالب شرط ضمن عقد مطرح شود، از نظر فقهی و دینی اشکالی ندارد.ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید