سفره ی عقد از اصیل ترین و کهن ترین رسوم ازدواج ایرانی بوده خواهد بود.

البته که هر کدام از اجزای چیدمان  سفره ی عقد بی حکمت و بی دلیل نیستند.

اما قبل از همه باید بدانیم که چه چیزهایی سر سفره ی عقد قرار میگیرند.

 1. قرآن مجید:

البته که مهم ترین اصل در شروع  زندگی هر زوجی معشوف بودن دلهایشان با خدا است.

به همین منظور سر سفره ی عقد برای همراه شدن و ارام شدن  آنها، قرآن را که کتاب الهی است  بر سر سفره قرار مدهند.

 1. آیینه:

دقیقا بالای سفره و پشت سر قران ایینه  و رو به روی عروس و داماد قرار میگیرد.

حکمت قر ار دادن ایینه این است که عروس و داماد، با نگاه کردن به ایینه درست مثل همان صاف و زلال و یکرنگ در زندگی مشترکشان باشند.

 1. شمعدان:

جایگاه شمعدان در سمت راست و چپ ایینه است. معمولا جنس شمعدان ها معمولا بلورین یا برنجی  برونز است و هنگام جاری شدن خطبه ی عقد باید که شمع های آن روشن باشند. روشن بودن شمع ها به این معناست که گرمی و روشنایی در دل عروس و دوماد جاری گردد.

 1. نبات:

نبات  در گذشته در یک سوی سفره ی عقد قرار میدادند.

اما این روز ها به صورت تزیین شده در چندین نقطه ی سفره ی عقد میگذارند.

نبات معنای آرزوی زندگی شیرین برای عروس و داماد است.

 1. نقل و سکه:

امروزه نقل ها و سکه های تزینی زیبای در بازار برای سفره ی عقد وجود دارد.

معنی نقل و سکه ای که سر سفره ی عقد و ریختن آن بر سر عروس و داماد  بعد بله گفتن عروس، شیرین کامی و افزایش روزی آن دو است.

 1. تخم مرغ:

تخم مرغ از قدیم به معنای تداوم نسل و باروری و ادامه ی حیات بوده، و به همین منظور سر سفره ی عقد نیز قرار میگیرد.

تعداد تخم مرغ هایی که سر سفره ی عقد میگذارند.

برای متبرک بودن ۱۲ عدد ( به معنای ۱۲ امام) ۵ عدد ( پنج تن) و یا ۱۴ عدد ( به معنای چهارده معصوم) است.

 1. گل:

به نشانه شادابي و طراوات و به عنوان نمادي از زيبايي اين پيوند سبدي از گل بر سفره عقد مي نشانند.

همچنين براي آراستن اجزاي ديگرنيز از شاخه هاي گل و گلبرگ هاي رنگين استفاده مي كنند.

معمولا از گل رز که نماد عشق و علاقه در تمام جهان است، استفاده میکنند.

 1. میوه:

   

  میوه را به منظور برخوردارری عروس و داماد از نعمت های رنگا رنگ الهی بر  سر آن قرار میدهند.

 1. عسل:

مراسم عسل در دهان همديگر گذاشتن پس از خواندن خطبه ی عقد به این معناست که  عروس داماد در آينده مايه ي دلارامي یکدیگر باشند.

 1. سفره ای که بر روی آن نان و اسفند قرار دارد:

نان را به منظور پر بودن سفره ی عروس و داماد و اسپند را برای دور نگه داشتن چشم و نیت بد از عروس و داماد بر روی سفره ی عقد قرار میدهند.

 

 1. تور و کله قند:

این رسم برای فرو پاشیدن شادی و خوشی و شیرینی بر روی سر عروس و داماد اجرا میشود.ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید