ازدواج سفید چیست؟

برقراری رابطه قبل از دوران عقد رسمی را ازدواج سفید میگویند.

در فرهنگ اروپا ازدواج (سفید یا انگلیسی: White marriage، فرانسوی: Mariage blanc) امری کهن و جا افتاده است.

نام ازدواج سقید احتمالا از ملحفه ی شب ضفاف که سفید است، گرفته شده است.

این در این نوع رابطه رابطه ی جنسی حتما وجود دارد.

البته که این نوع رزابطه هم از نظر شرع و هم فرهنگ متغایر با فرهنگ اصیل ایرانی است.

و از نظر تمامی مراجع زنا محسوب میشود.

حکم شرعی ازدواج سفید

آیت الله شبیری زنجانی:

فارغ از سایر شرایط از جمله رضایت دختر و پسر در ازدواج سفید برای بودن با یکدیگر، در ازدواج دائم و موقت، خواندن صیغه لازم است.

در صورتی که خواندن خطبه به زبان عربی فصیح مقدور نباشد و زوج و زوجه بنا به دلایلی نظیر حفظ آبرو نتوانند موضوع را با دیگری در میان بگذارند می توانند به زبان مادری خطبه را جاری کنند.

خطبه را به هر زبانی که بخوانند و معنای «زوجتک» و «قبلت» را برساند صحیح است.

مثلا برای ازدواج دائم به فارسی به زن بگوید: به عقد دائمی در آوردم خودم را برای شما در مقابل مهریه ای که توافق کردیم.

و سپس مرد بگوید: قبول نمودم این عقد دائم را براساس مهریه ای که توافق کردیم.

اگر دختری با پسری بدون رضایت پدر و یا بدون اطلاع پدر همبستر شده باشد و اطلاعی از اینکه باید خطبه عقد خوانده شود نداشته و یا نمی دانسته رضایت پدر واجب است.

هم اکنون نمی توانند با خواندن خطبه بدون اطلاع پدر محرم شوند و بدون اجازه پدر یا جد پدری عقدشان صحیح نیست.

اگر صیغه جاری نشده باشد محرمیت ایجاد نشده است بنابراین باید جدا شوند البته اگر در چنین شرایطی پدر و جد پدری مصلحت دختر را در ازدواج مراعات نکنند اذن ایشان برای ازدواج جدید ساقط است.

اگر مرد و زن ندانند که ازدواج بدون صیغه باطل است و با یکدیگر ازدواج کنند بچه ای که از آنان به دنیا آمده، حلال زاده است و تمام احکام اولاد را دارا می باشد.

و اگر یکی از مرد و زن نداند که ازدواج باطل است.

بین او و بچه ای که به دنیا می آید تمام احکام اولاد جاری است.

ولی دیگری که می دانسته ازدواج باطل است از بچه ارث نمی برد و بچه هم از وی ارث نمی برد ولی این دو به هم محرم اند و احکام محرمیت را دارا می باشند.

لذا می توانند همچون دیگر محرم ها به همدیگر نگاه کنند و ازدواج آنها با یکدیگر جایز نیست و همانند دیگر فرزندان حق نهفته دارد.

در هر صورت اذن پدر یا جد پدری در خود ازدواج دختر شرط است مگر پدر و جد پدری مصلحت دختر را در امر ازدواج رعایت نکنند.

تنها راضی بودن زن و مرد، یا معاطات و کتابت کافی نیست.

مگر درباره شخص لال که اگر می تواند بنویسد، با نوشته و اگر نمی تواند، با اشاره، انشاء عقد ازدواج می نماید و احتیاط مستحب آن است که اگر بتواند، کسی را که قادر به خواندن عقد است وکیل کند.

آیت الله جعفر سبحانی

ازدواج سفید همان ازدواج معاطاتی است و شرعا کافی نیست و باید اگر باکره است با اذن پدر عقد خوانده شود و مهریه معین شود.

متاسفانه موضوعی که شبیه زنا رایگان است نام ازدواج به خود گرفته است.

هم در زوجیت دائم و هم برای زوجیت موقت باید عقد خوانده شود و حد و حدود روشن شود.

در عقد موقت در صورت اجتماع شرایط عقد فارسی کافی است.

اگر زوج و زوجه نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند باید کسی را که می تواند وکیل کنند و اگر چنین شخصی نبود باید خودشان به غیر عربی بخوانند و باید لفظی بگویند که معنی«زوجت و قبلت» را بفهماند.

در صورت جاری کردن خطبه به زبان مادری باید انشاء زوجیت شود و آنچه در رساله ها آمده است به فارسی خوانده شود.

اگر شرایط دختر و پسری که بدون صیغه همبستر شده اند به گونه ای باشد که جدا شدن عوارض جدی برای شرایط فعلی و آینده طرفین یا یکی از طرفین داشته باشد.

و هر دو یا یکی از طرفین در عسر و حرج بیفتند و در این حال اطلاع به پدر نیز عوارض خطرناک داشته باشد، باید توجه داشت که بالاخره ازدواج این دو تا آخر نمی تواند برای پدر پنهان بماند و خواندن صیغه عقد مشکل را حل نخواهد کرد.

اگر از این همبستری بدون خواندن صیغه عقد، دختر حامله شده باشد و یا فرزندی به دنیا آورده باشد حکم فرزند وطی به شبه بوده و حلال زاده است.

در این شرایط برای محرمیت باید احتیاطا از پدر اذن بگیرد.

آیت الله مکارم شیرازی

بدون شک رضایت قلبی برای عقد کافی نیست و چنین ارتباطی، ارتباط نامشروع است و به عقیده ما نام ازدواج بر آن صحیح نیست خواه سفید باشد یا سیاه.

ازدواج دختر باکره (موقت یا دایم) بدون کسب اجازه ولی دختر جایز نبوده و ازدواج باطل است و منظور از باکره دختری است که قبلا با اجازه ولی شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه.

در صورتی که دختر و پسری قبلا با جهل به لزوم خواندن عقد ازدواج و بدون اطلاع پدر دختر رابطه جنسی داشته اند برای حفظ آبرو می توانند بدون اطلاع پدر دختر در حال حاضر خودشان عقد شرعی بخوانند .

ولی عقد بدون اذن ولی دختر صحیح نیست.

در زناشویی چه دائم و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست.

و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می خوانند، یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند.ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید